Bestyrelsen i Kliplev Dart Klub pr. 1. april 2022

Formand Allan J. Theede -

Næstformand Torben Nielsen -

Sekretær Dennis Wierper -

Kasserer Klaus Møller –

Best.medlem Kedde Hye –.

Supl. Thomas Majholt.

Revisor Dan Jacobsen, Sydbank,